ساعت هنوز یازده نشده
جشنواره چهل و چهارم
ساعت هنوز یازده نشده
دیپلم افتخار - فرهنگیان فیلم‌ساز
فیلم ساعت هنوز یازده نشده به کارگردانی محمد صادقی در بخش فرهنگیان فیلم‌ساز (داستانی کوتاه) جشنواره چهل و چهارم، دیپلم افتخار دریافت کرد.
دوشنبه 15 دی 1393
تعداد بازدید: 13613 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: ساعت هنوز یازده نشده