افسانه شهر قالی
جشنواره چهل و چهارم
افسانه شهر قالی
لوح تقدیر - پویانمایی
فیلم افسانه شهر قالی به کارگردانی حمیدرضا حافظی در بخش پویا نمایی (انیمیشن) جشنواره چهل و چهارم، لوح تقدیر دریافت کرد.
پنجشنبه 06 آذر 1393
تعداد بازدید: 2583 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: افسانه شهر قالی