مزرعه ای که رویید و شهر شد
جشنواره چهل و سوم
مزرعه ای که رویید و شهر شد
دیپلم افتخار - مستند آموزشی
فيلم مزرعه ای که رویید و شهر شد به کارگرداني یاسر خیر در بخش مستند آموزشی جشنواره چهل و سوم، دیپلم افتخار کسب کرد.
يکشنبه 19 آبان 1392
تعداد بازدید: 4246 مرتبه
گزيده‌ای از فيلم: مزرعه ای که رویید و شهر شد