کلاس منهای وقتی که هستی
جشنواره چهل و سوم
کلاس منهای وقتی که هستی
دیپلم افتخار - بخش فرهنگیان فیلم‌ساز
فيلم کلاس منهای وقتی که هستی به کارگرداني محمد صادقی در بخش فرهنگیان فیلم ساز جشنواره چهل و سوم، دیپلم افتخار کسب کرد.
يکشنبه 19 آبان 1392
تعداد بازدید: 4277 مرتبه
گزيده‌ای از فيلم: کلاس منهای وقتی که هستی