آموزگار شهر من
جشنواره چهل و سوم
آموزگار شهر من
دیپلم افتخار - بخش فرهنگیان فیلم‌ساز
فيلم آموزگار شهر من به کارگرداني مهگان فرهنگ خاقان پور در بخش فرهنگیان فیلم‌ساز جشنواره چهل و سوم، دیپلم افتخار کسب کرد.
يکشنبه 19 آبان 1392
تعداد بازدید: 4740 مرتبه
گزيده‌ای از فيلم: آموزگار شهر من