اسامی فیلم‌های ایرانی راه‌یافته به مسابقه در بخش بین‌الملل
جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
اسامی فیلم‌های ایرانی راه‌یافته به مسابقه در بخش بین‌الملل
جشنواره چهل و هفتم
صد و دوازده فیلم کوتاه و بلند از جمهوری اسلامی ایران در گروه‌های داستانی کوتاه، داستانی بلند، مستند و پویانمایی در بخش بین‌الملل به مرحله مسابقه جشنواره چهل و هفتم راه یافته‌اند.
يکشنبه 07 آبان 1396
تعداد بازدید: 1275 مرتبه
به گزارش دبیرخانه مرکزی چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، از بین فیلم‌های ایرانی ارسال شده به دبیرخانه، در بخش بین‌الملل 112 فیلم کوتاه و بلند در گروه‌های مستند، مستند علمی آموزشی، داستانی کوتاه، داستانی بلند و پویانمایی از فیلمسازان ایرانی برای رقابت با یکدیگر به مرحله مسابقه جشنواره چهل و هفتم راه یافته‌اند. بنابر این گزارش، در گروه پویانمایی 26 فیلم، داستانی کوتاه 34 فیلم، داستانی بلند 13 فیلم، مستند و مستند علمی آموزشی 39 فیلم از هنرمندان فیلمساز جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. برای رؤیت اسامی بر روی گزینه پیوست کلیک نمایید.
فایل های پیوست
فایل‌های پیوست
فیلمهای ایرانی بخش بین الملل (358/08 کیلوبایت)