177 فیلم در بخش بین‌الملل میهمان جشنواره چهل و هفتم
جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
177 فیلم در بخش بین‌الملل میهمان جشنواره چهل و هفتم
جشنواره چهل و هفتم
امسال 177 فیلم کوتاه و بلند از 18 کشور در گروه‌های داستانی کوتاه، داستانی بلند، مستند، مستند آموزشی و پویانمایی در بخش بین‌الملل به مرحله مسابقه جشنواره چهل و هفتم راه یافته‌اند.
شنبه 06 آبان 1396
تعداد بازدید: 678 مرتبه

به گزارش دبیرخانه مرکزی چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد،  با رأی داوران تخصصی بخش بین‌الملل 177 فیلم کوتاه و بلند در گروه‌های مستند، مستند علمی آموزشی، داستانی کوتاه، داستانی بلند و پویانمایی برای رقابت به مرحله مسابقه جشنواره چهل و هفتم راه یافته‌اند. بنابر این گزارش،  112 فیلم از کشور جمهوری اسلامی ایران و 65 فیلم از 17 کشور دیگر از جمله : سوئیس، فرانسه، نروژ، اسپانیا، آلمان، ژاپن، استرالیا، روسیه و ... می‌باشد. لازم به ذکر است که در گروه پویانمایی 61 فیلم، داستانی کوتاه 48 فیلم، داستانی بلند 13 فیلم، مستند 44 فیلم و مستند علمی آموزشی 11 فیلم برای تصاحب تندیس‌های زرین، سیمین و دیپلم افتخار با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.