فیلم‌های فرهنگیان و دانشجومعلمان راه‌یافته به بخش مسابقه
جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
فیلم‌های فرهنگیان و دانشجومعلمان راه‌یافته به بخش مسابقه
جشنواره چهل و هفتم
با رأی هیأت انتخاب فیلم‌های گروه فرهنگیان و دانشجو معلمان، 49 فیلم از فرهنگیان و دانشجومعلمان به بخش مسابقه چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد راه یافته است.
چهارشنبه 03 آبان 1396
تعداد بازدید: 906 مرتبه

به گزارش دبیرخانه مرکزی چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد،  با رأی هیأت انتخاب فیلم‌های گروه فرهنگیان و دانشجو معلمان، چهل و نه فیلم از فرهنگیان و دانشجومعلمان به بخش مسابقه چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد راه یافته است. در بخش فرهنگیان 40 فیلم در گروه‌های داستانی کوتاه و بلند، مستند و پویانمایی و 9 فیلم در بخش دانشجو معلمان در گروه داستانی کوتاه و مستند جهت رقابت در بخش مسابقه انتخاب شده‌اند. این چهل و نه کارگردان فرهنگی و دانشجومعلم آذرماه جاری به جشنواره دعوت خواهند شد. جهت رؤیت اسامی روی گزینه پیوست کلیک نمایید.