اسامی برگزیدگان جشنواره چهل و ششم
جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
اسامی برگزیدگان جشنواره چهل و ششم
جشنواره 46
اسامی برگزیدگان چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
شنبه 29 آبان 1395
تعداد بازدید: 4075 مرتبه
جهت دریافت و مشاهده اسامی برگزیدگان جشنواره در گروه‌های داستانی بلند، داستانی کوتاه، مستند، پویانمایی، دانش‌آموزان فیلم‌ساز، فرهنگیان فیلم‌ساز و دانشجومعلمان، بر روی فایل‌های پیوست خبر کلیک نمایید.