دعوت‌نامه مراسم افتتاحیه جشنواره 46
جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
دعوت‌نامه مراسم افتتاحیه جشنواره 46
جشنواره 46
بدینوسیله از کلیه پدیدآورندگان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه دعوت می‌شود تا در مراسم افتتاحیه چهل‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، مورخ 95/8/14 حضور بهم رسانند.
دوشنبه 10 آبان 1395
تعداد بازدید: 1337 مرتبه

دعوت‌نامه جشنواره 46