پیام وزیر محترم آموزش و پرورش
جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
پیام وزیر محترم آموزش و پرورش
جشنواره 42
پیام وزیر محترم آموزش و پرورش درباره چهل و دومین جشنواره فیلم رشد
يکشنبه 02 تير 1392
تعداد بازدید: 4229 مرتبه
پیام وزیر محترم آموزش و پرورش در خصوص چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

پیام وزیر محترم‌ آموزش و پرورش