پایان کار هیئت داوران فیلم‌ها در بخش‌های مختلف
جشنواره بین المللی فیلم رشد
پایان کار هیئت داوران فیلم‌ها در بخش‌های مختلف
جشنواره 50
پایان کار هیئت داوران بخش دانش‌آموزی پنجاهمین جشنواره فیلم رشد
چهارشنبه 22 بهمن 1399
تعداد بازدید: 342 مرتبه

به گزارش دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم رشد داوری فیلم‌های این دوره از جشنواره به پایان رسیده و برندگان در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

اسامی داوران پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در بخش دانش‌آموزی : سعید پوراسماعیلی/ محمدرضا خردمندان / علیرضا دهقان

اسامی داوران پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در بخش داستانی کوتاه بین‌الملل : محمدرضا وطن‌دوست / مهدی بوستانی / پویان شعله‌ور

اسامی داوران پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در بخش مستند کوتاه بین‌الملل : محمود رحمانی/ مهدی پریزاد / آزاده بی‌زار گیتی

اسامی داوران پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در بخش مستند بلند بین‌الملل : دکتر محمد عارف / دکتر رامتین شهبازی / ناهید رضایی

اسامی داوران پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در بخش داستانی بلند بین‌الملل : ابراهیم فروزش / فرهاد توحیدی / علی‌اکبر قاضی نظام

اسامی داوران پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در بخش پویانمایی : دکتر علیرضا گلپایگانی / علیرضا کاویان‌راد / کریم سربخش

اسامی داوران پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در بخش معلمان : دكتر محمود اماني طهراني / مهندس علی زرافشان / سید امیر هاشمی