گزارش تصویری از دبیرخانه جشنواره فیلم رشد
جشنواره بین المللی فیلم رشد
گزارش تصویری از دبیرخانه جشنواره فیلم رشد
گزارش تصویری
دبیرخانه پنجاهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.
چهارشنبه 23 مهر 1399
تعداد بازدید: 204 مرتبه
آغاز به کار دبیرخانه پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد