تماشای فیلم‌های جشنواره توسط 274هزار دانش‌آموز تا 23 آذرماه
جشنواره بین المللی فیلم رشد
تماشای فیلم‌های جشنواره توسط 274هزار دانش‌آموز تا 23 آذرماه
جشنواره چهل و نهم
274هزار دانش‌آموز تا روز شنبه 23 آذرماه 1398 فیلم‌های جشنواره چهل و نهم را تماشا کردند.
شنبه 23 آذر 1398
تعداد بازدید: 637 مرتبه

به گزارش دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم رشد از روز شنبه 98/8/25 تا تاریخ 23 آذرماه 274427دانش‌آموزدوره ابتدایی و متوسطه به تماشای فیلم‌های جشنواره چهل و نهم نشستند که این آمار بر اساس گزارشات واصله از سه استان تهران، شهرستان‌های تهران و گیلان به شرح زیر می‌باشد:

1- شهر تهران:
از تاریخ 98/8/25 تا 98/9/13 تعداد121427 دانش‌آموز

2- شهرستان‌های استان تهران: از تاریخ 98/8/25 تا 98/9/13 تعداد103 هزار دانش‌آموز

3- استان گیلان: از تاریخ 98/9/16 تا 98/9/23 تعداد 50 هزار دانش‌آموز