برگزاری شورای صدور پروانه حمایت از فیلم‌های سینمایی
برگزاری شورای صدور پروانه حمایت از فیلم‌های سینمایی
جلسه شورای صدور پروانه حمایت از فیلم‌های سینمایی با حضور اکثریت اعضای شورا، برای فیلم‌های «خداحافظ دختر شیرازی»، «بازیوو» و «23 نفر» برگزار شد.
دوشنبه 11 آذر 1398
تعداد بازدید: 142 مرتبه

به گزارش معاونت فناوری آموزشی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی صبح روز یکشنبه 98/9/10 جلسه شورای صدور پروانه حمایت از فیلم‌های سینمایی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با حضور اکثریت اعضا که هر یک از نمایندگان معاونت‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش و فعالان حوزه سینمای کودک و نوجوان هستند؛ برگزار شد. در این جلسه که تا بعدازظهر روز یکشنبه به طول انجامید فیلم‌های سینمایی «خداحافظ دختر شیرازی» به کارگردانی افشین هاشمی، «بازیوو» به کارگردانی امیرحسین قهرایی و «23 نفر» به کارگردانی مهدی جعفری مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفتند.

شورای صدور پروانه حمایت از فیلم‌های سینمایی وزارت آموزش و پرورش در هر ماه یک یا دوبار تشکیل جلسه می‌دهد و فیلم‌های سینمایی را که بنابر درخواست تهیه‌کننده تقاضای اکران در مدارس و یا نوبت صبح سینماها را برای دانش‌آموزان داشته باشد، مورد بازبینی قرار می‌دهد.

بر اساس پروانه حمایتی که در این شورا برای فیلم‌های سینمایی صادر می‌شود دانش‌آموزان اجازه خواهند داشت فیلم‌های سینمایی مورد تأیید را در سینماها، کانون‌های فرهنگی و تربیتی و یا داخل مدرسه تماشا کنند.