راهنمای فعالیت‌های آموزشی جشنواره چهل و نهم
جشنواره بین المللی فیلم رشد
راهنمای فعالیت‌های آموزشی جشنواره چهل و نهم
جشنواره چهل و نهم
همکار محترم، لطفا به منظور دستیابی به اهداف آموزشی و تربیتی جشنواره، نسبت به مطالعه و بهره‌برداری از راهنمای طراحی آموزشی،اقدام نموده و فایل پیوست را دریافت نمایید.
پنجشنبه 23 آبان 1398
تعداد بازدید: 1104 مرتبه

فیلم آموزشی، به لحاظ برخورداری از برجستگی‌های زبان هنری، جذابیت ذاتی، تأثیر عمیق تربیتی و همزمان، ارتقاء روحیه کنجکاوی، پرسشگری، اشتیاق به درک خویش و جهان پیرامون و با تأثیر شگرف بر شکل‌دهی به ارزش‌ها و باروهای عمیق عمل‌ساز، در موقعیتی اثربخش نسبت به اهداف هویت‌ساز برنامه درسی ملی قرار دارد.

این تلاش در راستای تکمیل فرایند یادگیری به وسیله فیلم و رویداد آموزشی جشنواره فیلم رشد می‌باشد، که با یاری شما همکار محترم و اجرای فعالیت‌ها قبل یا پس از نمایش فیلم، این رسانه و ارتباط آن را به یک ارتباط اثربخش آموزشی مبدل نماییم.

در ادامه، فایل پیوست را دریافت نمایید.

فایل های پیوست
فایل‌های پیوست
راهنمای فعالیت‌های آموزشی (10033/85 کیلوبایت)