جدول نمایش چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
جشنواره بین المللی فیلم رشد
جدول نمایش چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
جشنواره چهل و نهم
دریافت جدول نمایش فیلم‌های جشنواره چهل و نهم
پنجشنبه 23 آبان 1398
تعداد بازدید: 600 مرتبه

در ادامه جدول پخش فیلم‌های چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد قابل مشاهده و دریافت می‌باشد.

فایل های پیوست
رسانه ها
پوستر جشنواره 4924 آبان 139825 آبان 1398
26 آبان 139827 آبان 139828 آبان 1398
29 آبان 139830 آبان 1398