110 سینمای حوزه هنری در سراسر کشور آماده اکران فیلم‌های چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
110 سینمای حوزه هنری در سراسر کشور آماده اکران فیلم‌های چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
معاون دفتر انتشارات و فناوری آموزشی گفت: امیدواریم امسال اکران فیلم‌های جشنواره رشد هم در تهران و هم در استان‌ها با حداکثر کیفیت و بیشترین مخاطب برگزار شود .
شنبه 04 آبان 1398
تعداد بازدید: 283 مرتبه

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم رشد، در حال حاضر برگزاری چهل و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد مهم‌ترین دغدغه مدیران دفتر انتشارات و فناوری آموزشی وزارت آموزش و پرورش است، چرا که باید این رویداد را کمتر از یک ماه دیگر ابتدا در شهر تهران، و سپس تا شش ماه آینده در تمام کشور برگزار نمایند.

مجید صادقیان معاون دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، و عضو هیئت انتخاب فیلم‌های خارجی این دوره از جشنواره در گفت گو با ستاد خبری، ضمن طرح مشکلات موجود و دغدغه‌های اجرایی جشنواره چهل و نهم گفت: «امیدواریم که امسال اکران فیلم‌های جشنواره رشد هم در تهران و هم در استان‌ها با حداکثر کیفیت و بیشترین مخاطب برگزار شود. او افزود: «با دوستان اداره کل فرهنگی و هنری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تفاهم کردیم تااز همکاری آن‌ها در برگزاری این رویداد، با کیفیت مورد نظرمان بهره ببریم.» معاون دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در این زمینه ادامه داد: « برای نزدیک کردن دوباره جشنواره فیلم رشد به اهداف و ماموریتهای اصلی خود، در حال طراحی و برنامه ریزی برای استفاده از امکانات سایر وزارتخانهها و سازمانها هستیم. واقعیت این استکه در سال‌های گذشته این اتفاق چندان منظم و سازمان‌دهی شده نبوده است ولی ما امسال برای تحقق این مهم، همه توانایی‌ها و ارتباطات خود را به کار گرفته‌ایم. دست اندرکاران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با روی باز از این همکاری استقبال کرده‌اند و طی تفاهمی که داشتیم، قرار است در سراسر کشور 110 سینمای تحت مدیریت حوزه هنری در نوبت صبح در اختیار جشنواره فیلم رشد باشد

او ادامه داد: «جشنواره فیلم رشد تا پایان سال تحصیلی 99-1398حدود 14 هزار نوبت نمایش فیلم دارد که حالا 110 سالن از سینماهای حوزه هنری نیز به ظرفیت نمایشی ما اضافه شده است. نمایش گسترده فیلمهای آموزشی در کشور یکی از مهمترین سرویسهایی است که خانواده بزرگ آموزش و پرورش به آن نیاز دارد و باید از آن بهرهمند شود؛ لذا ما در شورای راهبری فضای مجازی تلاش میکنیم که از ظرفیتهای موجود و پلتفرمهای فعال در آن حداکثر استفاده را برای ارائه این سرویس ببریم تا جشنواره فیلم رشد به هدف غایی خود که پیوند فیلم با بسته آموزشی مدارس است دست یابد

مراسم افتتاحیه چهل و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای علمی، آموزشی و تربیتی رشد توسط دفتر انتشارات و فناوری آموزشی وزارت آموزش و پرورش24 آبان ماه جاری در تهران واقع در سینما فلسطین برگزار خواهد شد.