احکام مدیران کمیته‌های چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد صادر شد.
چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
احکام مدیران کمیته‌های چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد صادر شد.
جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
دبیر چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، مدیران و مشاوران خود را منصوب نمود. در جلسه‌ای که با حضور دکتر مسعود فیاضی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی برگزار گردید، مدیران کمیته‌های چهل و نهمی...
سه‌شنبه 12 شهريور 1398
تعداد بازدید: 117 مرتبه

به گزارش ستاد خبری چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، در جلسه‌ای که با حضور دکتر مسعود فیاضی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی برگزار گردید، مدیران کمیته‌های چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد احکام خود را دریافت نمودند. بر این اساس، آقایان ناصر باکیده به عنوان مشاور دبیر و مدیر اجرایی، جلیل اکبری‌صحت به عنوان مشاور دبیر، علی نوری‌اسکویی به عنوان مدیر امور بین‌الملل، شهریار ابراهیمی به عنوان مدیر هماهنگی و برنامه‌ریزی، سهیل رجبی به عنوان مدیر کمیته حامیان مالی، و پیمان شوقی به عنوان مسئول ستاد خبری چهل و نهمین دوره جشنواره فیلم رشد منصوب شدند.

همچنین سعید مشهدی به عنوان مدیر کمیته مالی، کورش علیپور به عنوان مدیر تدارکات جشنواره، مصطفی حسن‌نژاد به عنوان مسئول ارتباطات بین‌المللی با نهادها و سازمانهای آموزشی خارج کشور، و محمد حسن‌نژاد به‌ عنوان مسئول ارتباطات مراکز و سازمان‌های آموزشی احکام خود را از مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی دریافت نمودند. در این جلسه مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و دبیر جشنواره به تبیین برنامه‌ها و تغییراتی که در جشنواره چهل و نهم خواهد بود پرداختند و پس از آن اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره بیان نمودند.