تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم رشد
جشنواره بین المللی فیلم رشد
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم رشد
جشنواره چهل و نهم
به گزارش دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم رشد مهلت ارسال فیلم به این جشنواره صرفاً برای هنرمندان داخلی تا پانزدهم شهریورماه 1398 تمدید شد.
دوشنبه 28 مرداد 1398
تعداد بازدید: 680 مرتبه

به گزارش دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم رشد، مهلت دریافت آثار چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد رو به اتمام می‌باشد اما نظر به تماس‌های مكرر و درخواست‌های فیلمسازان و هنرمندان علاقمند به شركت در چهل و نهمین جشـنواره بین‌المللی فیلم رشد، مهلت ارسال فیلم صرفاً برای هنرمندان داخلی تا پانزدهم شهریورماه 1398 تمدید شده است. فیلم‌سازان علاقمند به شركت در این جشنواره می‌توانند تا تاریخ 1398/6/15 فرم الكترونیكی فراخوان را از طریق نشانی festival.roshd.ir تكمیل نموده و كد رهگیری دریافت نمایند. فیلم‌سازان محترم فقط تا قبل از پایان مهلت تمدید شده فرصت دارند یك نسخه از فیلم خود را بر روی لوح فشرده بههمراه كد رهگیری دریافتی، از طریق پست و یا به صورت حضوری به نشانی تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- پلاك ۲۷۰- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی- دبیرخانه جشنواره فیلم رشد ارسال و یا تحویل نمایند. لازم به ذکر است آثاری که به هر دلیل بعد از این تاریخ به دبیرخانه مربوطه تحویل داده شوند، مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.