آیین‌نامه چهل‌ونهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
جشنواره بین المللی فیلم رشد
آیین‌نامه چهل‌ونهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
جشنواره 49
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش، چهل و نهمین دوره جشنواره بين‌المللي فيلم‌هاي علمي، آموزشي و تربيتي رشد را برگزار مي‌نمايد.
چهارشنبه 01 خرداد 1398
تعداد بازدید: 5091 مرتبه

چهل و نهمین جشـنواره بين‌المللی فیلم رشد

هفدهمین جشنواره فرهنگيان و دانش‌آموزان و چهارمین جشنواره دانشجو معلمان فيلم‌ساز

سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشي  وزارت آموزش و پرورش، چهل و نهمین دوره جشنواره بين‌المللي فيلم‌های علمي، آموزشي و تربيتي رشد را برگزار مي‌نمايد.

24 آبان ماه لغایت 1 آذرماه 1398

فرم فراخوان جشنواره چهل و نه

 

مهلت دریافت آثار:

آثار ارسالي بايد حداکثر تا تاريخ 98/5/30 به دبيرخانه جشنواره تحويل شوند.

 

نحوه ارسال آثار:

تکميـل فـــــــرم فراخوان الکترونيکي با توجــــــه به آيين‌نامه

جشـــــــنواره و دريافت کــــد رهگيـــــری از ســــايت به نشـــــاني:

Festival.roshd.ir

يادآوری :

1- کد رهگيری هنگامي به متقاضي اختصاص داده خواهد شد که تمامي اطلاعات خواسته شده به صورت صحيح وارد شده باشد.

2- ارسال نسخه فيلم بر روی DVD به همـــــراه کد رهگيری به صورت حضوری يا پستي.

3- فيلــم‌هايی که فاقد کد رهگيری باشند در جشــــنواره حضور نخواهنــد يافت.

 

آدرس: تهران- خيابان ايرانشهر شمالی- ساختمان شماره 4 وزارت آموزش و پرورش(شهید سلیمی) - پلاک 270 - دبیرخانه سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

صندوق پستی:  15875/4874
تلفن: 88831161-9  (داخلی228 ) -  88301479  

کدپستی: 1584747359
پست الکترونیکی: festival49@roshd.ir


 

موضوعات جشنواره فيلم رشد در قالب حوزه‌های تربيت و يادگيری برنامه درسي ملي

1. تفكر و حكمت؛ نقد رسانه‌ها-فلسفه-منطق-روش تحقيق-تفكر سيستمي-خلاقيت

2. قرآن و معارف اسلامي؛ دعا و ارتباط با خدا -اخلاق خوب -ايمان و تربيت ديني -حقيقت‌طلبي -فداكاری -فرهنگ مصرف -مهدويت- احساس خرسندی از هويت اسلامي

3. زبان و ادبيات فارسي؛ كتابخواني و فرهنگ مطالعه -مشاهير و بزرگان ايران

4. فرهنگ و هنر؛ هويت ايراني اسلامي -آداب زندگي در فضای مجازی -اثرات مثبت و منفي رسانه‌ها -مدرسه و شبكه‌های اجتماعي -مدرسه و سينما -مدرسه و رسانه

5. سلامت و تربيت‌بدني؛ ورزش و تندرستي -شادی حلال -نشاط و شادابي

6. كار و فن‌آوری؛ تلاش و كار اميدوارانه -نوآوری و نوخواهي -مدرسه و فضای مجازی -ضرورت استفاده از فناوری‌های جديد آموزشي -خلاقيت و ابتكار

7. علوم انساني و مطالعات اجتماعي؛ نظم فردی -انضباط اجتماعي -تاريخ ايران -قوانين اجتماعي

8. رياضيات؛ حل مسئله -پيش‌بيني -تفكر نقاد و استدلال منطقي

9. علوم تجربي؛ آسمان آبي، زمين پاك -سيل و كمك به همنوع

10.زبان‌های خارجي؛ ارتباط سازنده و آگاهانه-تعامل در سطح روابط ميان فردی-توانايي برقراری ارتباط با ساير جوامع


11.
آداب و مهارت‌های زندگي و بنيان خانواده؛ انتخاب-برنامه‌ريزی-آداب معاشرت اجتماعي -تفريح سالم -انجام كارهای گروهي -انتقادپذيری -كنجكاوی -دوست‌يابي -مسئوليت‌پذيری -آپارتمان‌نشيني -مهارت حل مسئله -مديريت بحران

موضوعات ويژه

1. گام دوم انقلاب

2. رونق توليد

3. طرح بوم(برنامه ويژه مدرسه)

4. مدرسه زندگي

5. سواد فضای مجازی/سواد رسانه‌ای

6. بهترين بازنمايي(روايت) از كنش‌گری تربيتي در محيط يادگيری با تأكيد بر مدرسه، معلم و مربي، مدير مدرسه و دانش آموزان

 

 

آيين‌نامــه شرکت در 49مين جشــنواره بين‌المللي فيلــم رشد،

هفدهمین جشنواره بين‌المللي معلمان و دانش‌آموزان
و چهارمین جشنواره دانشجو معلمان فيلم‌ساز

 

1- فيلم‌ها در قالب مستند علمي و آموزشي، مستند، داستاني کوتاه، پويانمــايي و داستاني بلنـــــد پذيرفته مي‌شوند.

* يادآوری 1: کليه فيلم‌هاي ارسالي بايد دارای مضامين علمي-آموزشي و تربيتي باشند.

2- از تاريخ توليد فيلم نبايد بيشتر از دو سال گذشته باشد.

3- محدوديتي در تعداد آثار ارسالي وجود ندارد.

* يادآوری2: در هر لوح فشرده تنها يک فيلم ضبط شده و مشخصات کامل (نام فيلم، کارگردان و زمان) روی آن نوشته شود.

4- فيلم‌های برگزيده با فرمت ( MP4 ( H.264 و با کيفيت Full HD پذيرفته مي‌شود.

5- تمامي آثار پذيرفته شده در جشنواره ‌های ادواری فيلم رشد (استاني و خارج از کشور) شرکت داده خواهند شد.

* يادآوری 3: ثبت نام فراخوان به معني موافقت با حضور فيلم در تمام مراحل جشنواره مي‌باشد. (جشنواره اصلي يا مرور جشنواره استاني فيلم رشد)

6-  فيلم‌هايي که فاقد استاندارد فني پخش (کيفيت صدا و تصوير) باشند از جشنواره حذف مي‌شوند.

7- ارسال نسخه اصلي فيلم‌هاي پذيرفته شده در بخش مسابقه همراه با زيرنويس انگليسي توسط صاحب اثر به دبيرخانه الزامي است.

8-  در صورت پذيرش فيلــــــم در بخش مســـابقه، امکان خروج از برنامه جشنواره برای فيلم‌سازان، ميسر  نمي ‌باشد.

9- تمامي فيلم‌هاي راه‌ يافته به بخش مسابقه  به تعداد مراکز نمايش در تهران و در صورت انتخاب در بخش مرور استاني با توجه به نياز تکثير و نمايش داده خواهند شد.

* يادآوری 4: بيشترين تعداد نمايش برای فيلم‌های بلند سينمايي در تهران «10» نوبت خواهد بود.

10- دريافت فــــرم فراخـــوان جشــنواره فقط بصورت الکتــــرونيکي امکان‌پذير است. شرکت‌کنندگان محترم بايد به سايت جشنواره مراجعه و فرم فراخوان اينترنتي را تکميل نموده و کد رهگيري دريافت، و آن را همراه فيلم خود به دبيرخانه جشنواره تحويل يا ارسال نمايند.

* يادآوري 5: فيلم‌هايي که کارگردان آن فرهنگي باشند، در گروه فرهنگيان فيلم‌ساز مورد بررسي و داوري قرار خواهندگرفت (ارائه  گواهي از  اداره آموزش و پرورش مربوطه و کپي حکم کارگزيني برای فيلم‌سازان فرهنگي الزامي مي‌باشد.

* يادآوري 6: فيلم‌هايي که کارگردان آن از دانشجومعلمان باشند، در گروه دانشجــو معلمـان فيلم‌سـاز مورد بررسي و داوری قرار خواهند گرفت. (ارائه گــواهي از پرديس فرهنگيان براي فيلم‌سـازان اين گـروه الزامي است.)

* يادآوري 7: آثار دانش‌آموزان فيلم‌ساز نیز بشکل آزاد پذيرفته مي‌شود. فيلم‌های دانش‌آموزاني که به صورت آزاد ثبت ‌نام نموده‌اند، در صورت دارا بودن شرايط لازم، پذيرفته خواهندشد.

11- شخص يا اشخاص حقوقي پس از ثبت آثار خود در سايت جشنواره و دريافت کد رهگيری، هر کد را به همراه DVD فيلم مربوطه پيوست و به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.

12- اگر تهيه کننده اثر سازمان يا نهاد دولتي و يا شرکت خصوصي است، مهر الکترونيکي شخصيت حقوقي الزامي است.

13- به آثاری که فرم شرکت آن‌ها بدون امضاي الکترونيکي تهيه کننده ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

14- تکميل و ارسال الکترونيکي اين فراخوان به منزله پذيرش تمامي ضوابط و مقررات آيين نامه چهل‌و‌نهمين جشنواره بين‌المللي فيلم‌های علمي، آموزشي و تربيتي رشد است.

15- اخذ تصميم نهايي درباره هر نکته‌اي که در مقررات پيش‌بيني نشده يا ابهام ناشي از مفاد آن، با دبير جشنواره خواهد بود.

 

جوایز جشنواره:

در هر بخش به بهترين آثار انتخاب شده از سوی هيئت داوران جوايز زير اهدا خواهد شد.

الف: فيلم برگزيده اول: تنديس زرين جشنواره به همراه جايزه نقدی

ب: فيلم برگزيده دوم: تنديس سيمين جشنواره به همراه جايزه نقدی

پ: فيلم برگزيده سوم: ديپلم افتخار به همراه جايزه نقدی

ت: در هر بخش بنا به نظر هيئت داوران جوايز ويژه‌ای (تنديس زرين به همراه جايزه نقدی) به بهترين فيلم‌نامه يا متن پژوهشي، بهترين تهيه کننده، بهترين تصويربرداری يا فيلم‌برداری، بهترين تدوين‌گر، بهترين جلوه‌های ويژه، بهترين موسيقي متن، بهترين بازيگر تعلق مي‌گيرد.

 

جوایز ویژه نهادها:

جوايـز ويــــژه وزارت‌خانـه‌ها، نهـــادهای بين‌المـللي (آيسيسکو، صليب ســرخ و ...) ســــازمان‌ها، موسســات و بنيـاد های دولتــي فرهنگی و هنری و غيردولتي به فيلم‌هاي برگزيده جداگانه اهدا خواهد شد.